Mezi výhody životního pojištění patří daňová uznatelnost zaplaceného pojistného při splnění podmínek stanovených zákonem. Novela zákona o daních z příjmů umožňuje odepisovat ze základu daně z příjmů příspěvek na životní pojištění, když maximální odečitatelná částka činí 12.000 Kč ročně. Při uzavření více pojistných smluv platí stále částka dvanáct tisíc. Základní podmínkou je termín výplaty pojistného plnění. Může být sjednána až po 5 letech od uzavření a dále musí být pojištěná osoba plátcem pojištění a plátcem daně z příjmu.

Jaká je maximální odečitatelná částka?

Pro pojistníka činí maximální odečitatelná částka 12.000,- Kč a to bez ohledu na počet smluv.

Tabulka znázorňuje výši daňové úspory v závislosti na výši pojistného.

Měsíční pojistné Roční odpočet od základu daně Roční úspora na dani (rovná sazba daně 15 %)
100 Kč 1 200 Kč 180 Kč
200 Kč 2 400 Kč 360 Kč
300 Kč 3 600 Kč 540 Kč
400 Kč 4 800 Kč 720 Kč
500 Kč 6 000 Kč 900 Kč
600 Kč 7 200 Kč 1 080 Kč
700 Kč 8 400 Kč 1 260 Kč
800 Kč 9 600 Kč 1 440 Kč
900 Kč 10 800 Kč 1 620 Kč
1 000 Kč 12 000 Kč 1 800 Kč
nad 1 000 Kč 12 000 Kč 1 800 Kč

Podmínky pro snížení daňového základu:

Snížit daňový základ o životní pojištění lze pouze v případě, že jsou dodrženy následující podmínky:

  • běžné pojistné zaplacené ve zdaňovacím období (kalendářním roce)
  • jednorázové pojistné rozpočítané na zdaňovací období podle délky trvání pojištění s přesností na dny
  • daňový poplatník je totožný s pojistníkem i pojištěným
  • výplata plnění je sjednána minimálně po 60 měsících a nejdříve v roce dosažení věku 60 let pojištěným.

Pro jaký typ životního pojištění lze uplatnit daňový odpočet?

Daňový odpočet lze uplatnit pro ty typy životního pojištění, které zároveň obsahují spořící složku, tj. :

U rizikového životního pojištění nelze uplatnit odpočet od daňového základu právě z toho důvodu, že tento typ pojištění neobsahuje spořící složku a slouží pouze ke krytí rizik spojených se smrtí.

Kontaktujte nás a informujte se nezávazně na všechny výhody životního pojištění.

  1. Zajíma mě *
 

cforms contact form by delicious:days