Rizikové životní pojištění poskytuje rodině klienta jistotu pro případ finančních komplikací v důsledku úmrtí. Rizikové životní pojištění je možné využít i na stavební spoření či úvěr na bydlení. Pojištění stavebního spoření kryje částku, která chybí do cílové částky ve smlouvě. Pojištění úvěru kryje nesplacenou částku z překlenovacího úvěru.

Výhody rizikového životního pojištění

Riziková životní pojistná smlouva je variabilní a klient si může parametry nastavit individuálně. Výše pojistné částky i doba trvání pojištění se odvíjí hlavně od výše příjmů rodiny a šíře pojistné ochrany.

 • pojišťovna kryje riziko úmrtí klienta, který tak nepřenáší dluh na další osoby
 • většinou není požadována lékařská prohlídka
 • při sjednání pojištění zná klient výši částky, která bude vyplacena v případě události
 • možnost výběru mezi pevnou a klesající pojistnou částkou
 • možnost rozšířit pojistnou ochranu o další připojištění
 • garantovaná pojistná částka pro případ smrti
 • sjednání pojištění již na dobu 1 roku

Nevýhody rizikového životního pojištění

 • neobsahuje spořící složku
 • nedojde-li k pojistné události, propadá pojistné pojišťovně
 • nelze uplatnit úlevy na daních

Nabídka připojištění

 • připojištění úrazu
 • připojištění úrazu s trvalými následky
 • připojištění pro případ invalidity
 • připojištění pro případ závažných onemocnění

Komu je rizikové životní pojištění určeno?

Rizikové životní pojištění je určeno pro klienty, kteří chtějí finančně zabezpečit rodinu. Toto pojištění je důležité pro osoby, na jejichž příjmech je rodina závislá, nebo splácí hypotéku či leasing.

 1. Zajíma mě *
 

cforms contact form by delicious:days