Flexibilní životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti a tvorbu kapitálové hodnoty pojištění s minimálním garantovaným zhodnocením. Standardem pojištění je možnost kdykoli změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného.

Flexibilní životní pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

 • chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti
 • chtějí dlouhodobě, pravidelně a garantovaně zhodnocovat své finanční prostředky
 • chtějí volně nakládat s naspořenou částkou

Výhody a nevýhody FŽP

 • + garantovaná pojistná částka pro případ smrti
 • + garantované minimální zhodnocení finančních prostředků
 • + možnost různých připojištění
 • + možnost kdykoli měnit nastavení pojištění i připojištění
 • + daňová úleva
 • + vkládání i čerpání finančních prostředků během trvání pojištění
 • –  nelze ovlivnit tvorbu kapitálové hodnoty pojištění
 • –  není garantovaná výše vyplacené částky při dožití
 1. Zajíma mě *
 

cforms contact form by delicious:days