Druhy životních pojištění

Na trhu existuje široká nabídka životních pojištění. Před uzavřením smlouvy je důležité si uvědomit účel pojištění. Rizikové pojistky slouží výlučně ke krytí rizik. Kapitálové pojistky garantují výplatu po skončení pojistné doby. Investiční pojištění je vhodné, pokud chcete zhodnotit vložené prostředky.

Výhody životního pojištění

Uzavření životního pojištění představuje pro pojištěnou osobu i pro jeho okolí finanční jistotu v případě nepředvídatelných událostí. Není levnou záležitostí, proto je dobré uvážit, jaké krytí pojištěná osoba očekává. Životní pojištění je nezbytné uzavřít, pokud osoba pracuje v rizikovém prostředí, pokud je rodina této osoby finančně závislá, při plánování pořízení si vlastního bydlení na hypotéku, využití leasingu, čerpání úvěru apod. Existuje zde možnost odpočtu od daňového základu a to až do výše 12.000,- Kč ročně

Podmínky pro založení životního pojištění

Hlavní podmínkou pro uzavření životního pojištění je samozřejmě dobrý zdravotní stav pojišťovaného, který také životní pojišťovny prověřují. V případě, že by zdravotní stav pojištěného představoval pro pojišťovnu vysoké riziko pojištění, ve většině případů jej odmítne pojistit. V tomto případě je pak třeba zvolit jiný typ pojištění, např. bez pojistné částky pro případ smrti či nepojistit zproštění od placení.

Dočasná insolvence životního pojištění

Pokud se klient dostane do dočasné platební neschopnosti, např. z důvodu ztráty zaměstnání, není nutné hned životní pojištění rušit. Je možné též využít tzv. dočasnou insolventnost neboli dočasné přerušení splácení pojistné částky či snížení splátky tak, aby po překlenutí tohoto období byl klient opět schopen platit částku stanovenou ve smlouvě. Tato insolvence však podléhá určitým podmínkám daným pojišťovnou, např. nutnost naspoření určitého kapitálu anebo určitý běh životní pojistky.

Zrušení životního pojištění

Životní pojištění lze samozřejmě, stejně jako celou řadu jiných produktů, vypovědět. Klient však musí v tomto případě počítat s určitými sankcemi ze strany pojišťovny, které se liší dle typu a doby uzavřené pojistky. V každém případě však klient nedostane již nikdy tolik, kolik do spoření vložil.
Zrušení pojistné smlouvy probíhá na základě písemné výpovědi a u každé výpovědi platí 6t týdenní výpovědní lhůta. Kratší výpovědní lhůtu, ve výši 8 dnů, lze uplatnit pouze v případě, že se klient rozhodně pojistnou smlouvu vypovědět do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy.